Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

 
                      O B E C   K A M E N I C E

         Ringhofferovo nám. 434, 251 68 Kamenice, okres Praha východ

                                       tel./fax 323 673 105

                          e-mail: podatelna@obeckamenice.cz

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.  106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím                                                                               

                                          
 
ŽADATEL:
 
A)    Fyzická osoba
 
Jméno a příjmení:…………………………………….Rodné číslo:………………….
 
                Bydliště:……………………………………………………………………………….
 
                Telefon:……………………….Fax:…………      E-mail:……………………………       
 
B)    Právnická osoba    
 
Název žadatele:……………………………………………IČ:……………………….
 
Jméno a příjmení zástupce pro jednání:……………………………………………….
 
Trvalé sídlo žadatele:………………………………………………………………….
 
Telefon:……………………..Fax:…………… E-mail:………………………………     
 
 
 
Předmět žádosti (obsah požadované informace):   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:……………  Podpis žadatele: