Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Výroční zpráva Obce Kamenice podle ustanovení § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2014.

zde ke stažení

 

Výroční zpráva Obce Kamenice podle ustanovení § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013.

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2013:

1. Počet podaných žádostí o informaci: 2
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí rozsudku soudu: 0
4. Výčet poskytnutí výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti jejich rozhodnutí: 0
5. Počet stížností podaných podle § 16a: 2

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, či podané formou e-mailových dotazů nebo písemně.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice
30.1.2014

zde ke stažení

Výroční zpráva Obce Kamenice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2012:

Počet podaných žádostí o informace: 3
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Opis podstatných částí každého rozsudku: 0
Sankce za nedodržování tohoto zákona: 0
Počet stížností podaných podle § 16a: 0

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, či podané formou e-mailových dotazů nebo písemně.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice
14.2.2013

 

 

 

Výroční zpráva Obce Kamenice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011

Obecní úřad Kamenice zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2011:

Počet podaných žádostí o informace:               2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:        0
Opis podstatných částí každého rozsudku:        0
Sankce za nedodržování tohoto zákona:           0
Počet stížností podaných podle § 16a:             0

V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o informace podané ústně, podané formou e-mailových dotazů. O poskytování takovýchto žádostí se záznam nepořizuje.


Zpracovala: Mgr. Jana Havlíčková
tajemnice OÚ Kamenice 
30.1.2012