Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sazebník
úhrad za informace poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, platný od 15.2.2009.


I.
Materiálové náklady:
Pořízení výtisku z tiskárny počítače 3,- Kč/1 strana
Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji
jednostranné kopie A 4 3,- Kč
jednostranné kopie A 3 4,- Kč
oboustranné kopie A 4 6,- Kč
oboustranné kopie A 3 8,- Kč


II.
Náklady na vyhledání a zpracování informací:
Za prvních započatých 15 minut 100,-Kč
Za každých dalších i započatých 15 minut 50,-Kč


III.
Poštovné podle váhy:
do 50 g včetně 38,-Kč
nad 50 g do 100g včetně 46,-Kč
nad 100 g do 500 g včetně 49,-Kč Kč
 

Požadované doklady se zasílají modrou obálkou s doručenkou.