Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Asistentka starosty, místostarostů, tajemníka:

Andrea BUREŠOVÁ

e-mail: buresova@obeckamenice.cz

Odbor správní a sociální

Vedoucí :  Drahomíra ŽÁČKOVÁ

Telefon: 313 034 883

Blanka BARTÁKOVÁ

Telefon: 313 034 886

Petra NOVOTNÁ

Iva RŮŽIČKOVÁ

Tel./Fax: 323 673 105

podatelna@obeckamenice.cz

Sociální oddělení

Iva RŮŽIČKOVÁ

Tel./Fax: 323 673 105

Odbor ekonomiky, rozpočtu, správy majetku

Vedoucí: Ing. Marcela MICHALIKOVÁ

tel.: 737 258 285

Účetní: Alena KUKAŇOVÁ

tel.: 323 672 135

Investiční technik: Romana SPOLKOVÁ

323 672 227

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Hana ŠTĚPÁNKOVÁ - vedoucí SÚ

tel.:313 034 887

Iva PETROVÁ - stavební technik

tel.: 323 673 571

Dana PROFELDOVÁ - stavební technik

tel.: 323 673 542

Margita URBANCOVÁ - referent SÚ, podatelna

tel.: 323 672 130

Klára SYCHROVÁ - referent SÚ, podatelna

Tel.: 323 672 130; 313 034 670

Fax: 313 034 888

staveburad@obeckamenice.cz

 

Mgr. Šárka VALÁŠKOVÁ - referent ŽP

tel.: 323 672 227, 737 258 291

Odbor technických služeb

Vedoucí: Luboš Žáček

Tel.: 313 034 671; 737 258 286