Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stavební úřad - formuláře dle zákona č.183/2006 Sb.(nový stavební zákon)

Změna stavby před dokončením zde ke stažení

Prodloužení termínu k dokončení stavby zde ke stažení

Žádost o územně plánovací informaci    zde ke stažení

Žádost o územní souhlas  zde ke stažení

Ohlášení stavby zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území   zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  zde ke stažení

Žádost o stavební povolení  zde ke stažení

Oznámení změny v užívání stavby  zde ke stažení

Oznámení o užívání stavby  zde ke stažení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu  zde ke stažení

Ohlášení odstranění   zde ke stažení

Žádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavbu   zde ke stažení

Žádost o vynětí ze zemědělského půdního fondu   zde ke stažení

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

zde ke stažení

Povolení předčasného užívání stavby zde ke staženíí

Rozhodnutí o ochranném pásmu zde ke stažení

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby zde ke stažení

Rozhodnutí o umístění stavby studny  zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby   zde ke stažení

Stavební úřad - formuláře dle zákona č.50/1976 Sb.(starý stavební zákon)

Žádost o kolaudaci rodinného domu  zde ke stažení

 

Obecní úřad

Žádost o povolení kácení v pdf zde ke stažení, v doc zde ke stažení

Žádost o poskytnutí finanční dotace na sportovní, kulturní a zájmovou činnost

pro rok 2015 zde ke stažení

Přihláška k poplatku z ubytovací kapacity zde ke stažení

Prohlášení plátce poplatku (komunální odpad) od roku 2012 zde ke stažení

Závěrečná zpráva - vyúčtování zde ke stažení

Přihláška k Vítání občánků v obci Kamenice zde ke stažení

Žádost o umístění reklamy zde ke stažení

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ:

Vzory kandidátních listin zde ke stažení

Vzor prohlášení kandidáta    zde ke stažení

Vzor petice - podpisový arch zde ke stažení