Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Veřejná zakázka č. VZ 1/2015 :

ulice TICHÁ - plynovod, vodovod a kanalizace

Termín podání nabídek:    18.3.2015 do 8:30 hodin

Otevírání obálek:              18.3.2015 v 9:00 hodin

VZ malého rozsahu na stavební práce

www.tendermarket.cz        ID T004/15V/00006297

přílohy jsou k dispozici na OÚ Kamenice, paní Spolková

Výzva k podání nabídek:     zde ke stažení

 

 

Výzva k podání nabídky do 20.3.2014

Úprava území nad Dvorským rybníkem

zde ke stažení

 

 

VŘ - rozšíření kapacity ZŠ Kamenice

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

Obec Kamenice - Výzva k podání nabídky:

https://www.softender.cz/home/zakazka/4014532

Veřejná zakázka: Nákup techniky na omezení prašnosti v obci Kamenice

zde ke stažení

Obec Kamenice vyhlašuje poptávku:

Zájemci, předkládejte cenové nabídky pro vybudování vodní tůně na pozemku parc.č. 97/1, k.ú. Ládví do 15:00 hodin 16.9.2013.

Zadání: zde ke stažení

Nákres: zde ke stažení 

Bližší informace u referentky ŽP, tel.č. 323 672 227

 

Obec Kamenice vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele: "Kamenice - Struhařov dešťová kanalizace a komunikace Slunečná ulice"

https://www.softender.cz/em4?service=tenderHome&sp=Stender-proc&sp=S3748529

Termín pro podání nabídek byl stanoven na 31.7., předpokládaný termín zahájení prací 15.8., termín dokončení (ale včetně kolaudace) nejpozději do 30.10.2013.

 

Vyhodnocení nabídky veřejné zakázky: "Stavební úpravy Kulturního domu č.p.434, obec Kamenice."

zde ke stažení

Obec Kamenice vypsala výběrové řízení na zakázku:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU Č.P. 434, OBEC KAMENICE“

 
Předmět podlimitní veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních, montážních a řemeslných dodávek, prací a služeb spojených především s výměnou výplní otvorů, doplněním panikového kování u vnitřních dveří, výměnou střešního pláště nad sálem kulturního domu, odstraněním stávajícího podhledu v sále kulturního domu, jevištní oponou, výměnou hlavního osvětlení, nové elektroinstalace na podiu kulturního domu a výmalbou v sále Kulturního domu č. p. 434 na p.č. 570 k.ú. Ládví, Obec Kamenice.
 
Projektovou dokumentaci a zadávací podmínky naleznete na: https://www.softender.cz/detail/obeckamenice
Přes tento portál zároveň bude zakázka administrována – tedy registrováni zájemci o zakázku, budou podávány dodatečné informace a budou podávány informace o dalších procesních úkonech.
 
Obec Kamenice je zároveň registrována na http://www.isvzus.cz/cs ve Věstníku veřejných zakázek, který zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 
Odkaz na veřejné zakázky naleznete rovněž na www.centralniadresa.cz