Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Současnost obce#

Obec Kamenice a v širším pojetí celá oblast Kamenicka se nachází 20 km jihovýchodně od Prahy v okrese Praha - východ na okraji souvislého pásma hornopožárských lesů.

Z přírodního hlediska se obec nachází v Benešovské pahorkatině s nejvyšším vrcholem Vlková (521m n.m.). Území je značně členité s charakteristickými údolími podél vodních toků, na nichž se nachází řada rybníků (Štiřínský, Struhařovský, Mlýnský, Dvorský a další). Téměř polovinu území tvoří lesy, půdy převažují hlinitopísčité, méně úrodné; hydrologicky spadá území do povodí Sázavy, kam vody odvádí Kamenický potok. Jsou to právě přírodní podmínky doplněné blízkostí Prahy, které činí z Kamenicka a z obce samotné přitažlivou a zajímavou oblast využívanou pro rekreaci a sport a v poslední době stále více a více pro bydlení v pěkném a zdravém prostředí.

Obec má 3 577 obyvatel, které žijí v deseti osadách: Těptín, Skuheř, Kamenice, Nová Hospoda, Olešovice, Struhařov, Štiřín, Všedobrovice, Ládví a Ládeves. Rekreační charakter obce podtrhuje více než tisíc objektů individuální rekreace, které se na území obce nacházejí a tvoří několik velkých enkláv - Skuheř, Těptín, Ládví. Celkově se obec rozprostírá na ploše 17,34 km2 a tvoří ji tři katastrální území pojmenovaná podle historických obcí Těptí, Ládví a Štiřín.Specifický výraz dodávají obci lipové a kaštanové aleje, které lemují řadu komunikací a pěšin.

Průmyslová tradice a současnost

Průmyslová tradice obce je rovněž spojena se jménem rodiny Ringhofferů. Josef Ringhoffer proměnil zdejší mlýn v měděný hamr a začal zde vyrábět měděné kotle. Postupně se výroba rozšířila o válcovnu měděných plechů, rour, tažených tyčí, lokomotivních topenišť apod.
V roce 1916 vystřídala Ringhofferovu obchodní společnost Měďárna Čechy.
Po znárodnění podniku v roce 1945 došlo k 1. lednu 1951 k vytvoření národního podniku Kovohutě Kamenice, který byl v roce 1958 přičleněn ke Kovohutím Čelákovice. Významným předělem v dějinách kamenických hamrů se stal rok 1952. Tehdy byla měděná výroba úplně zrušena, naproti tomu stoupla kovárenská výroba, takže se kovárna stala hlavním výrobním oddělením. Od roku 1951 se rozšířila nástrojárna a kalírna lehkých kovů.
V důsledku těchto výrobních změn byl podnik od 1. ledna 1962 převzat národním podnikem Technometra Praha s tímto výrobním programem: výroba výkovků a výlisků z barevných kovů, výroba měděných a hliníkových tažených trubek. #

Výnosem ministra těžkého průmyslu z 18. 12. 1968 se stal závod Technometra Kamenice k 1. 1. 1969 v rámci generálního ředitelství AERO samostatným národním podnikem s názvem Strojmetal Kamenice. Pod touto značkou pracuje podnik dodnes, po jeho privatizaci v roce 1998, na bázi akciové společnosti. O historii podniku, činnosti rodiny Ringhofferů na území obce hovoří podrobně publikace Jiřího Tywoniaka „150 let hamrů v Kamenici” vydané v roce 1970. 
Kromě tohoto největšího podniku působí v obci řada dalších, zaměřených na různé činnosti (stavebnictví, elektro, balící materiály,maloobchod apod.).
Dnes představuje Kamenice dynamicky se rozvíjející se obec využívající své přírodní podmínky a blízkost Prahy. Trend směřuje k rozvoji drobného podnikání a služeb, k výstavbě moderního bydlení v přírodním prostředí. Obec nabízí celou řadu sportovních a rekreačních aktivit - koupání, golf, minigolf, tenis, vhodné terény pro pěší turistiku a cykloturistiku, projížďky na koních, stejně jako možnost ubytování. Zhruba od poloviny roku 1999 je Kamenice spojena městskou hromadnou dopravou v rámci systému ROPID.

Občanská vybavenost


 • škola
 • mateřská škola
 • kulturní dům

 

Správní obvod obce Kamenice

 • Kamenice
 • Sulice
 • Kostelec u Křížků
 • Křížkový Újezdec
 • Radějovice

Dopravní dostupnost


Pražskou integrovanou dopravou:

 • z Prahy: linky 334, 335, 337, 339 (ze stanice metra Budějovická - linka C)
 • ze Strančic a Velkých Popovic: linka 461 (ve Strančicích navazuje na vlaky trati ČD 221 Praha - Benešov u Prahy)
 • z Říčan: vlakem a linkou 461 // linkou 428 do Jesenice, dále linkami 334, 335, 337, 339 

více informací o PID, jízdní řády ke stažení: http://www.ropid.cz