Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

#Historie obce

Středověk

   Ve středověku byla Kamenice vladyckým zbožím s tvrzí, která stála na místě dnešního kamenického zámku. Založení tvrze samotné není historicky doloženo. Jako první z majitelů tvrze se připomíná r.1266 vladyka Ratmír z Kamenice. Z 11. století pocházejí doklady o rodu Ťepťoviců z Těptína.

 
V 15. století náležela kamenická tvrz obci Nového Města pražského a až do roku 1763 se zde vystřídalo více majitelů, mezi jinými Lobkovicové, Pavel Michna z Vacínova, Arnošt z Valdštejna a další. Od roku 1763 se Kamenice téměř na sto let stala oblíbeným letním sídlem pražských biskupů, kteří upravili panské sídlo do podoby zámku. Z roku 1417 pocházejí první zmínky o štiřínské tvrzi. Majitelé, šlechtické rody, arcibiskupové a jiní se zde střídali poměrně v krátkých intervalech až do roku 1751, kdy sídlo zakoupila rodina hrabat Salm-Reifferscheidů, za jejichž vlastnictví byl objekt přestavěn na vznosné, pozdně barokní sídlo s čestným dvorem a reprezentativním zahradním průčelím otevřeným do upraveného parku.


Rod Ringhofferů

Od roku 1820 začal na Kamenicku hospodařit rod Ringhofferů, který zde zřídil ve starém mlýně měděný hamr. Tento krok byl počátkem velkých změn, ke kterým v celé oblasti následně došlo a které do krajiny, až dosud převážně zemědělské, přinesly nový výrobní a průmyslový ruch.

V roce 1860 kupuje pražský průmyslník František Ringhoffer kamenický zámek, který nechává další majitel z rodiny Ringhofferů, baron František Ringhoffer, v letech 1875 - 1880 přestavět podle návrhu architekta J. Stibrala v reprezentativní sídlo ve stylu novoanglické gotiky. Okolní krajina počala být postupně přetvářena ve velký lesopark.

#V roce 1870  kupuje František Ringhoffer i štiřínský zámek, jenž je v letech 1900 - 1905 rekonstruován opět podle návrhu architekta J. Stibrala do dnešní podoby. Okolní park byl rozšířen v přírodně krajinářském stylu až na 12 hektarů, jehož součastí byly i rozsáhlé skleníky. Ke štiřínskému zámku patřil lihovar, pivovar, ovčín a cihelna.

Do r.1890 se rozšířil ve zdejším kraji majetek rodiny Rinhofferů o Kamenici, Štiřín, Kostelec u Křížků, Velké Popovice a Lojovice až na 2 950 hektarů.

V roce 1945 byl majetek rodiny Ringhofferů zkonfiskován. V letech 1945 - 1947 se uskutečnila na zámcích ve Štiříně, Kamenici, Olešovicích, Lojovicích a v penziónu Ladví akce na záchranu dětí různých národností z německých koncentračních táborů a z českých internačních táborů. Při této akci, jejímž iniciátorem byl Přemysl Pitter, bylo zachráněno 810 dětí. Tuto humanitární akci, na které se podílela i celá řada místních obyvatel, připomíná pamětní deska umístěná na budově štiřínského zámku, jež byla slavnostně odhalena v roce 1995 u příležitosti světového kulturního výročí UNESCO.

 

Kamenický zámek

Kamenický zámek je dnes v soukromém majetku, zámek Štiřín patří České republice a spravuje ho Ministersvo zahraničních věcí ČR. V letech 1990 - 1994 byl zámek celkově renovován a upraven na hotel a jako první v České republice byl přijat do Asociace evropských zámeckých hotelů a restaurací. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce a dostavba hospodářského dvora zámku. Zámeček v Olešovicích slouží jako základní internátní škola pro děti od 6 do 18 let.
Z dalších významných staveb je nuto uvést kapli sv. Františka Serafinského, původně ranně gotickou, pocházející již ze 14. století, v roce 1898 přestavěnou podle návrhu architekta J. Stibrala. Před kaplí na bývalém hřbitově je tesaný kříž s Ukřižovaným z roku 1810. 
Ze středověké tvrze se zachovala jen šestiboká bašta, která byla při poslední rekonstrukci r. 1897 upravena na pseudogotický pavilonek.

Památky a zajímavosti

Na území obce Kamenice se nachází několik památek, jež jsou evidovány v seznamu nemovitých kulturních památek ČR a vztahují se na ně příslušné právní normy o ochraně památek. K těmto památkám patří:

1. Areál zámku Kamenice

Tento areál je tvořen samotnou budovou zámku, okolním parkem, altánem, kaplí sv. Františka Serafinského, opěrnými zdmi, bránou, oplocením a křížem. V období 1949 - 1997 sloužil areál jako základní škola, v roce 1998 byl obcí prodán do soukromého vlastnictví. Vlastníkem Kaple je katolická církev, konkrétně římsko-katolická farnost Kostelec u Křížků. V kapli probíhájí sobotní bohoslužby. Kromě kaple je areál dnes uzavřený a nepřístupný.

2. Areál zámku Štiřín#

Největší a nejlépe udržovaná památka v obci je tvořena samostatným zámkem se zámeckou kaplí, udržovaným parkem využívaným jako golfové hřiště a hospodářským dvorem, který prochází rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí.

Zámek nabízí hotelovou kapacitu, gastronomické a sportovní zázemí. Upravená a provozovaná část areálu patří dnes k nejlépe udržovaným zámeckým areálům v České republice. Na zámku se pořádá řada společenských a kulturních podniků, konferencí apod. Při zámku působí Nadace Štiřín, jejímž prezidentem je houslový virtuóz Josef Suk.

Čestným členem je i potomek rodiny Ringhofferů, pan Emanuel Ringhoffer.

3. Hrobka rodiny Ringhofferů

Areál je v majetku rodiny Ringhofferovy. Toto architektonicky a sochařsky cenné dílo je situováno pod Zaječím vrchem a je spojeno stromořadím s areálem zámku Kamenice. Areál je ohraničen zachovalou kamennou zdí, vstup do areálu tvoří kovaná vrata vsazená mezi dva hranolové pilíře zakončené kamennými kříži. Samotná hrobka je tvořena půlkruhovou zdí s kovanými mísami, uprostřed je socha ukřižovaného Krista od J. V. Myslbeka. V dolní části hrobky je obdélná kovová deska s rodovým znakem Ringhofferů.

4. Sochy sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého

Obě sochy jsou situovány při silnici č. 603, Praha - Benešov. První se nachází na Nové Hospodě, druhá na Ládví.

Převzato z bývalých webových stránek.